Initiatiefnemers van Land van Es nemen deel aan het Dorpenlab Hoekse Waard

Dorpenlab in de Hoeksche Waard

Ruimtevolk landt in Gouden Driehoek van de Hoeksche Waard Op donderdag 9 juni 2016 vond het “Dorpenlab” plaats op Landgoed de Peerdegaerdt in Strijen, waarbij overheden en drie vernieuwende initiatieven door het planologie en onderzoeksbureau Ruimtevolk samen waren gebracht om gezamenlijk visie te ontwikkelen op recreatieve, educatieve en verblijfsmogelijkheden in de polder van Strijen. Drie[…]

Hoeksche-waardenmakerij ‘de kracht van het Ommeland’

¬†Hoeksche-Waardemakerij, waardenketen: De kracht van het Ommeland Deze waardenketen omschrijft de toekomst (2020) van de zuidrand als volgt: De kernen van de Hoeksche Waard zijn vitaal door de creatieve ondernemingskracht van hun ommeland. Het agrarische buitengebied rondom de kernen herbergt een groot aantal kleinschalige initiatieven. Op voormalige agrarische erven weten ondernemers gebiedseigen initiatieven te ontplooien.[…]